Pomoc dla mieszkańców Ośrodka dla Cudzoziemców

W dniu 16 grudnia 2017 r. przedstawiciele Stowarzyszenia Amma-Polska odwiedzili Ośrodek dla Cudzoziemców w Ustroniu koło Zgierza (woj. łódzkie) i jego mieszkańców ubiegających się o Nadanie Statusu Uchodźcy lub Azylu. Ponad połowa mieszkańców tego miejsca stanowią dzieci przed 12 rokiem życia. W ośrodku mieszkają zarówno całe rodziny jak i matki samotnie wychowujące dzieci. Większość z nich nie posiada pozwolenia na pracę na terenie naszego kraju. Państwo Polskie finansuje mieszkańcom wyżywienie, koszty związane z mieszkaniem, ogrzewaniem itp.

Stowarzyszenie z zebranych środków oraz po konsultacji z kierownictwem Ośrodka, zakupiło ich mieszkańcom; proszki do prania, płyny do prania, płyny do mycia naczyń, mleczko do czyszczenia powierzchni. Środki czystości i chemia gospodarcza nie są refundowane z publicznych pieniędzy, dlatego środki te są bardzo potrzebne mieszkańcom ośrodka. Zakupiliśmy również czekoladę dla dzieci.

Dziękujemy darczyńcom bez których akcja Stowarzyszenia nie mogła by być możliwa

| Działania, spotkania i działania