Stowarzyszenie

Amma Polska

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Amma-Polska powstało 8 września 2009 roku, z inspiracji działalnością Ammy i jej międzynarodowego ruchu humanitarnego, znanego pod wspólną nazwą Embracing the World. Embracing the World została założona przez M.A. Math, humanitarną oraz duchową organizację Ammy, której Rada Ekonomiczna i Społeczna ONZ przyznała status specjalnego doradcy, za zasługi w służbie biednym i cierpiącym, niezależnie od ich grupy etnicznej, kasty i wyznania religijnego.

Stowarzyszenie Amma-Polska jest organizacją non profit, wszyscy pracujemy jako wolontariusze.

 

Stowarzyszenie Amma-Polska powstało z inspiracji działalnością Ammy i jej organizacji humanitarnej Embacing The World. Staramy się w swoich działaniach, aby przesłanie Ammy, która poświęca niemal każdy dzień swojego życia, niosąc pomoc i pocieszenie ludziom cierpiącym na całym świecie oraz inspirując innych do bezinteresownego służenia potrzebującym, mogło dotrzeć do jak największej liczby osób i było dostępne w języku polskim.Działamy głównie lokalnie, w Polsce, pomagając i wspierając potrzebujących.

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. KRS 0000336505

Każda złotówka przekazana na konto stowarzyszenia, zostaje spożytkowana na cele dobroczynne, bowiem nasi członkowie wszystkie swoje prace wykonują charytatywnie jako wolontariusze, a koszty funkcjonowania Stowarzyszenia są pokrywane ze składek członkowskich.

 

 

 Prace naszego Stowarzyszenia skupiają się głównie na:

  • prowadzeniu strony internetowej poświęconej Ammie, jej działalności oraz działalności Stowarzyszenia Amma-Polska;
  • prowadzeniu polskiej wersji strony Ammy na Facebooku, gdzie regularnie pojawiają się fragmenty tekstów Ammy oraz aktualności z wydarzeń, jakie inicjuje Amma;
  • tłumaczeniu tekstów, cytatów i książek Ammy na język polski;
  • organizowaniu corocznej wizyty w Polsce Swamiego Shubamrity, który jest jednym z najbliższych uczniów Ammy;
  • organizacji kursu medytacji IAM;
  • koordynowaniu wspólnych wyjazdów na europejskie spotkania z Ammą, gdzie jako wolontariusze czynnie włączamy się w prace organizacyjne;
  • reagowaniu na potrzeby ludzi, którzy znaleźli się w trudnych życiowych sytuacjach i świadczeniu im pomocy rzeczowej lub finansowej;
  • współpracy z innymi organizacjami, jak np. Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera, Stowarzyszenie Wspólnymi Siłami, znane jako Dom Samotnej Matki, czy Fundacja Przystań Ocalenie;
  • organizacji wspólnych spotkań, podczas których praktykujemy w intencji pokoju na świecie, medytujemy i śpiewamy.

Naszym marzeniem i nadrzędnym celem jest zorganizowanie przyjazdu Ammy do Polski; mocno wierzymy w to, że będziemy mieli zaszczyt gościć Ammę u nas.

Wszystkich zapraszamy do wspólnych spotkań i do wspólnego działania.

Nasze działania

Do tej pory pomogliśmy i zorganizowaliśmy

2017

Pomoc dla rodziny Pana Janusza – osoby poszkodowanej w wypadku.

Udzielenie stypendium dla Agnieszki ( kontynuacja
prowadzonej przez Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera akcji stypendialnej w które włączyło się również nasze Stowarzyszenie) (1%)

Pomoc dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w
Łodzi  (dowóz dzieci na zajęcia w pracowniach, dogoterapia) (1%)

Opłacenie czesnego dla Mileny – dziecka które ze względu na stan zdrowia psychicznego musiało zmienić szkołę (1%)

Zorganizowanie poczęstunku podczas Mikołajek dla dzieci z
Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. ks. Tischnera. (1%)

Współfinansowanie pobytu dzieci z Białorusi w Polsce.

Pomoc dla ofiar nawałnicy – woj.kujawsko – pomorskie – współfinansowane w
ramach 1% i darowizn celowych.

Pomoc dla matek z Ośrodka dla Uchodźców w Grotnikach.

Pomoc dla Pani Małgorzaty – sfinansowane z darowizn celowych;

Pomoc dla Pani Barbary – sfinansowane z darowizn celowych;

Pomoc dla Pani Anny współfinansowane z darowizn celowych;

2016

Pomoc rzeczowo finansowa dla niepełnosprawnego ruchowo dziecka spod krakowskiej wsi.

Dofinansowanie operacji serca kilkuletniego Marcela.

Kontynuacja stypendium socjalno − naukowego dla siostry byłego już podopiecznego
Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. księdza Józefa Tischnera.
Pokrycie kosztów czesnego dziewczynki z orzeczoną fobią szkolną.

Współorganizowanie koncertu mikołajkowego na rzecz podopiecznych Krakowskiego
Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera.
Pomoc dla niepracującej kobiety z chorobą nowotworową z Jasła, która znalazła się
w trudnej sytuacji ekonomicznej.
Pomoc finansowa na pokrycie kosztów dojazdu na warsztaty kulinarne uczniów
niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo. W tej grupie uczniów znajdowała się również
młodzież z chorobami przewlekłymi, głuchoniema oraz ze spektrum autyzmu.
Ze szczególnym uwzględnieniem ich potrzeb sfinansowano i zorganizowano cykl zajęć
z dogoterapii, które wspomagały procesy leczenia i rehabilitacji.
Dofinansowano wycieczkę dla uczniów klas II i V podłódzkiej integracyjnej szkoły
podstawowej do Experymentarium.

2015

Współorganizacja koncertu na rzecz fundacji „Przystań Ocalenie” i zbiórka pieniędzy na
rzecz zwierząt będących pod opieką fundacji.
Współorganizacja koncertu „Wyprawa do źródła” grudzień 2015 roku oraz zakup paczek
mikołajkowych dla kilkorga podopiecznych Karkowskiego Hospicjum dla Dzieci im. ks.
Józefa Tischnera.
Dofinansowanie dożywiania dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Koźlu k/Łodzi

Kontynuacja pomocy materialnej dla rodziny mającej niepełnosprawne dziecko
z podkrakowskiej wsi.
Udzielenie wsparcia materialnego, poprzez zakup wyposażenia mieszkania dla podopiecznej Domu Dziennego Pobytu po pożarze jej domu

Ufundowanie rocznego stypendium dla uczennicy szkoły średniej ( kontynuacja
prowadzonej przez Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera akcji stypendialnej w które włączyło się również nasze Stowarzyszenie)
Zakup paczek mikołajkowych zawierających pomoce edukacyjne, słodycze oraz odzież
dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Koźlu i Szkoły Podstawowej imienia Bohaterów Września 1939 roku w Jeżowie, pochodzących z rodzin niepełnych, zastępczych znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej.
Współorganizowanie koncertu dla pracowników, wolontariuszy, dzieci i rodzin
podopiecznych Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im.ks. Józefa Tischnera

2014

Koncert charytatywny z aukcją dzieł sztuki na rzecz Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci
im. ks. Józefa Tischnera poprowadzoną przez Radio Kraków.
Pomoc dla Domu Samotnej Matki w Białołęce k/Warszawy (zakup pralki, węgla,
art. spożywczych, odzieży, zabawek itp.).
Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną.

Pomoc dla Domu Samotnej Matki w Białołęce, (koncert skrzypcowy dla dzieci, zakupy
art.spożywczych, zakup art. AGD)
Koncert charytatywny z aukcją dzieł sztuki na rzecz chorych dzieci Dominiki i Grzegorza
w Krośnie.
Pomoc w organizacji koncertu na rzecz fundacji „Przystań Ocalenie” w Krakowie

Fundowanie rocznego stypendium dla siostry podopiecznego Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im.ks.Józefa Tischnera

Współorganizowanie wakacyjnych wyjazdów dla dzieci z Domu Samotnej Matki
w Białołęce
Współorganizowanie koncertu i mikołajek dla dzieci i rodzin dzieci będących pod opieką
Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im.ks.Józefa Tischnera.
Kontynuacja pomocy finansowej dla dwóch rodzin mających niepełnosprawne dzieci

Pomoc w dofinansowaniu dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Koźlu k/Łodzi

Zakup odzieży zimowej dla kilkorga dzieci ze Szkoły Podstawowej w Koźlu k/Łodzi

2013

Pomoc dla Hospicjum dla Dzieci „Gajusz” w Łodzi (zakup fotela medycznego).

Pomoc na rzecz niepełnosprawnego dziecka (dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego).

Finansowanie pomocy materialnej dla niepełnosprawnego dziecka.

Finansowanie hipoterapii dla niepełnosprawnego dziecka.

2012

Pomoc na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Krakowie.

Kontynuacja pomocy na rzecz powodzian.

Pomoc na rzecz niepełnosprawnego dziecka (dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego).

Pomoc na rzecz Hospicjum dla Dorosłych w Krośnie oraz zbiórka pieniędzy dla chłopca
oczekującego na przeszczep wątroby podczas koncertu w Żarnowcu.
Koncert charytatywny z aukcją dzieł sztuki na rzecz Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci
im. ks. Józefa Tischnera prowadzoną przez Program Drugi Polskiego Radia w Krakowie

2011

Kontynuacja pomocy dla powodzian (zakup materiałów budowlanych, art. szkolnych
i spożywczych, odzieży i obuwia)
Pomoc na rzecz Hospicjum w Rzeszowie – aukcja obrazów i zbiórka pieniędzy do puszek
na zakup karetki podczas koncertu w Żarnowcu.
Koncert charytatywny z aukcją dzieł sztuki na rzecz Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci
im. ks. Józefa Tischnera

2010

Akcja pomocy dla kilku rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi w czerwcu 2010r
z okolic Jasła i gminy Wików (pomoc w wyremontowaniu domu, zakup pieca centralnego ogrzewania, mebli i sprzętu AGD, zaopatrzenie dzieci poszkodowanych rodzin w wyprawki szkolne )
Koncert charytatywny z aukcją dzieł sztuki na rzecz Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci

im. ks. Józefa Tischnera

2009

Koncert charytatywny z aukcją dzieł sztuki na rzecz Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci
im. ks. Józefa Tischnera

Kim jest Amma?

Dowiedź się więcej o Ammie, jej działalności i przesłaniu.