Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Amma-Polska 28 kwiecień 2019

Witajcie Kochani,
Wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia Amma-Polska zapraszamy serdecznie na Walne Zgromadzenia Członków, które organizujemy w Krakowie w dniu 28 kwietnia 2019.
Zapraszamy wszystkich dla których Stowarzyszenie Amma – Polska oraz przesłanie Ammy jest cenne i którzy chcieli by włączyć się aktywnie w prace na rzecz Stowarzyszenia.
Pracę dla Ammy traktujemy jako misję i zaszczyt, aby jednak Stowarzyszenie mogło rozwijać się dalej i wypełniać swoją misję  potrzebujemy Waszego wsparcia, inspiracji i pomocy.

Spotkanie odbędzie się 28 kwietnia 2019 w Krakowie, w szkole Art Studnia, ul. Dunajewskiego 6 (IV piętro)
Prosimy o potwierdzenie przybycia na spotkanie.
Prosimy też wszystkich członków Stowarzyszenia o uregulowanie składek członkowskich do czasu spotkania.

PLAN WZC STOWARZYSZENIA AMMA-POLSKA
1.Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
2. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
3. Sprawdzenie listy obecności.
4. Odczytanie i zatwierdzenie porządku zebrania
5. Przedstawienie sprawozdań z działalności za 2018 rok
– sprawozdanie merytoryczne
– sprawozdanie finansowe
6. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
7. Uchwała o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia
8. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej –uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji.
9. Wybory nowych władz Stowarzyszenia.
10.  Przedstawienie planu działania na 2019 rok.
11. Uchwala zatwierdzająca plan działania na 2019 rok.
12. Wolne wnioski
13. Zamknięcie  zebrania.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy
Marcin i Bożka
tel. kontaktowy: 605172374

| Spotkania, spotkania i działania